Thanh niên bán hoa Tết

Thanh niên bán hoa Tết

Đêm khuya tại một chợ hoa Tết Quận 5.

Camera: SONY-ILCE-7M4
Len: E 28-75mm F2.8-2.8
Focal: 75.0 mm @ f2.8
ISO: 2000
Shutter Speed: 1/50