6634254f-89b3-4718-e574-a04fd33a6301" type="hidden">
Vòng xoay nội khu Vinhomes

Vòng xoay nội khu Vinhomes

Vài lời 25/1/2023:

Vòng xoay 4 năm với những người đến rồi đi, như những vệt sáng đủ màu sắc: tới, dừng, chơi, đánh vòng xoay, rồi đi thẳng. Và mọi thứ vẫn phải tiếp diễn...