Hoa hồng vàng

Hoa hồng vàng

Một đóa hồng vàng đang hé nở.