Hồng Nhung

Hồng Nhung

Một đóa hồng nhung đang nở rộ.