Phượng vĩ (royal poinciana)

Phượng vĩ (royal poinciana)

Phượng vĩ bung nở đón nắng hạ