Con đường giữa đồi thông

Con đường giữa đồi thông

Cây thông mọc bên đường tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, xa xa là những ngọn núi như được vẽ nên.

Camera: Apple-iPhone 14 Pro
Focal: 9.0 mm @ f2.8
ISO: 32
Shutter Speed: 1/292