Con đường giữa đồi thông

Con đường giữa đồi thông

loading
Info

Cây thông mọc bên đường tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, xa xa là những ngọn núi như được vẽ nên.