Tòa nhà Hilton và Vietcombank

Tòa nhà Hilton và Vietcombank

Tòa nhà Hilton và Vietcombank tại công trường Mê Linh, Quận 1.

Camera: Canon-Canon EOS 6D Mark II
Focal: 16.0 mm @ f5.6
ISO: 100
Shutter Speed: 1/160