Nguyễn Thị Diệu Uyên

Nguyễn Thị Diệu Uyên

9 photos / views / Top Photos
Hoa vàng cỏ xanh

Hoa vàng cỏ xanh

flower View project
Xe Tesla

Xe Tesla

Tesla View project
Biển Watson Bay

Biển Watson Bay

beach View project
Quầy bar

Quầy bar

bar View project
A young girl working on a laptop

A young girl working on a laptop

working View project
Trồng cây

Trồng cây

sen da View project
Out-of-home Huda @ Hà Tĩnh

Out-of-home Huda @ Hà Tĩnh

OOH View project
Cô gái lựa mỹ phẩm @ The Body Shop

Cô gái lựa mỹ phẩm @ The Body Shop

girl View project
Cửa hàng The Body Shop

Cửa hàng The Body Shop

The Body Shop View project