Nguyễn Thị Diệu Uyên

Nguyễn Thị Diệu Uyên

A young girl working on a laptop

A young girl working on a laptop

working View project
Trồng cây

Trồng cây

sen da View project
Out-of-home Huda @ Hà Tĩnh

Out-of-home Huda @ Hà Tĩnh

OOH View project
Cô gái lựa mỹ phẩm @ The Body Shop

Cô gái lựa mỹ phẩm @ The Body Shop

girl View project
Cửa hàng The Body Shop

Cửa hàng The Body Shop

The Body Shop View project