Chung cư cà phê

Chung cư cà phê

Chung cư cà phê nổi tiếng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1.