Vầng dương tỏa nắng

Vầng dương tỏa nắng

Ánh thái dương tỏa sáng trong mùng 1 Tết Giáp Thìn.