Hoa vạn thọ

Hoa vạn thọ

Ảnh nền hoa vạn thọ.

Chụp tại đường hoa Nguyễn Huệ, Tết Giáp Thìn.