Di tích Ba Tháp

Di tích Ba Tháp

loading
Info

Tháp Hòa Lai (Ba Tháp) xa xăm giữa đồng lúa vàng, đồi núi xanh và bao quanh bởi những chong chóng điện gió.