Bộ ly chén trên bàn tại một buổi tiệc

Bộ ly chén trên bàn tại một buổi tiệc

loading
Info

Ly thủy tinh, chén sành, đôi đũa là những dụng cụ thường thấy tại các buổi tiệc, liên hoan...