Mâm cúng ngày Tết

Mâm cúng ngày Tết

loading
Info

Mâm cúng ngày Tết thông thường sẽ là một mâm ngũ quả. Ngũ là 5, quả là trái cây, một mâm ngũ quả là mâm với 5 loại trái cây.