Bến Bạch Đằng về đêm

Bến Bạch Đằng về đêm

Thành phố về đêm trên Bến Bạch Đằng, Q1.

Camera: FUJIFILM-X100V
Focal: 23.0 mm @ f8.0
ISO: 160
Shutter Speed: 3.2